làm việc bằng cả trái tim

Quay phim bài giảng: Trình chiếu Powerpoint

0

Trình chiếu powerpoint là một loại bài giảng sinh động, hấp dẫn, dễ dàng lồng ghép các media file như mp3, mp4, jpg,…

Cách thực hiện:
Cá nhân có thể tự sản xuất loại bài giảng này một cách dễ dàng. Chỉ cần dụng cụ là 1 máy tính, phần mềm powerpoint đồng thời biết sử dụng nó, phần mềm có chức năng quay lại màn hình như camtasia, bendicam…

Leave A Reply

Your email address will not be published.