làm việc bằng cả trái tim

Quay phim bài giảng: Sử dụng phần mềm WACOM

0

Loại phim giảng này khắc phục hầu hết các nhược điểm của các loại bài giảng thông dụng hiện nay và dễ dàng kết hợp với các loại bài giảng đó để cho ra những bài giảng e-learning từ xa đúng chuẩn. Hiện nay bài giảng với Wacom chưa phổ biến tại Việt Nam nhưng trên thế giới có rất nhiều cá nhân, tổ chức thành công với loại bài giảng này trong việc đem tri thức đến người học.

Cách thực hiện:
Sử dụng Wacom để giảng dạy và dùng phần mềm quay màn hình để ghi lại thao tác thực hiện với Wacom.

Leave A Reply

Your email address will not be published.