làm việc bằng cả trái tim

Quay phim bài giảng: Người dạy sẽ trực tiếp hướng dẫn bằng video

0

Đối với bài giảng kiểu này khả năng tương tác giữa người học và người dạy là cao nhất. Nó giúp người xem dễ hiểu, tiếp thu một cách nhanh nhất bởi mỗi một bài học giảng viên sẽ dẫn dắt, giới thiệu và sau đó bắt tay vào thực hiện để người học có cái nhìn cụ thể nhất chứ không ngồi đó nói một cách lý thuyết chung chung. Sau mỗi bài học thì sẽ có những vấn đề gặp phải khi thực hiện, những lưu ý, giảng viên sẽ giải thích và chốt lại vấn đề.

Cách thực hiện:
Video chủ yếu thực hiện ở khâu tiền kỳ, lấy nhiều góc máy khác nhau làm sao bám sát được giảng viên và cử chỉ thao tác mà họ đang dạy, hướng dẫn.

Leave A Reply

Your email address will not be published.