làm việc bằng cả trái tim

Quay phim bài giảng: Bài giảng với máy chiếu và bảng

0

Quay phim bài giảng kiểu này giúp bài giảng thêm sinh động, tạo sự tương tác giữa người dạy với người học. Kiểu này cũng giúp người dạy đỡ một phần nào đó so với bài giảng truyền thống viết bảng thay vì viết tay thông thường giảng viên chỉ cần thao tác bấm nút.
Tuy nhiên nó cũng có một vài hạn chế đòi hỏi đầu tư cơ sở hạ tầng, vật dụng khá cao nên chỉ thích hợp cho các công ty,tổ chức có nhiều nguồn kinh phí và nguồn nhân lực, hoàn toàn không thích hợp với cá nhân một mình sản xuất bài giảng e-learning.

Cách thực hiện:
Chủ yếu là thực hiện ở khâu tiền kỳ, cần chuẩn bị các thiết bị như máy tính, máy chiếu, phông bảng, đèn và máy quay. Máy quay fix tại một điểm cố định trên màn hình trình chiếu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.