làm việc bằng cả trái tim

Quay phim bài giảng: Bài giảng với bảng truyền thống

0

Bài giảng hết sức thân thiện, quen thuộc với cách học của đa số người, dễ dàng thực hiện mà bất kì ai cũng có thể làm được, chi phí sản xuất thấp.

Cách thực hiện:
Chỉ cần có bảng viết, một dụng cụ quay video như điện thoại, máy quay từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp là có thể sản xuất ra loại bài giảng này.

Leave A Reply

Your email address will not be published.